Α3 Αλέξανδρος Σπαθούλας _ΦΕΓΓΑΡΑΣΤΡΟ – painting on canvas ,60x60cm

Last modified: 06/06/2022