ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Γεννήθηκε το 1958 στη Μεσσήνη

Σπουδές: Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Οικονομικά. – Ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής, Αθήνα, Θεσσαλονίκη

Ατομικές εκθέσεις
2011 Πολύτροπον, Καλαμάτα

2004 Γκαλερί ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ

1999 Γκαλερί ΤΕΧΝΟΧΩΡΟΣ, Κοζάνη

1998 Γκαλερί ΤΗΣ ΕΡΣΗΣ, Αθήνα

1997 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας

1992 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας

 

Ομαδικές εκθέσεις (επιλογή)
2000 Γκαλερί ATRION, Θεσσαλονίκη

– Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας

1999 Πρόγραμμα Agronet, Ελληνογερμανική Αγωγή και Ίδρυμα Λαμπράκη

– Ίδρυμα Π. και Μ. Κυδωνιές, Άνδρος

1997 Γκαλερί ATRION, Θεσσαλονίκη

1986 Πάρκο Σιδηροδρόμων, Καλαμάτα

1984 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καλαμάτας

 

Last modified: 21/05/2012