Πάνος Σαραφιανός, Κόλλα σε χαρτί, 1959-60

Last modified: 14/12/2022