Ο γλύπτης Νίκος Τρανός, νέος πρύτανης της ΑΣΚΤ

Ο διευθυντής του Α΄ Εργαστηρίου Γλυπτικής καθηγητής Νίκος Τρανός είναι ο πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την επόμενη τετραετία. Στις πρυτανικές εκλογές που έγιναν της Δευτέρα 24 Ιουνίου επικράτησε του συνυποψήφιου του, καθηγητή Αντωνόπουλου Αγγελή, κοσμήτορα της ΑΣΚΤ
Αντιπρυτάνεις εξελέγησαν σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο οι:
α. Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Σκαλτσάς
β. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φωτεινή Ζήκα
γ. Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Βλασταράς

Το σώμα των εκλεκτόρων αποτελούνταν  από τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)   καθώς και από τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και τους  διοικητικούς  υπαλλήλους.

Ο Νίκος Τρανός με φοιτητές του στο Α΄ εργαστήριο γλυπτικής της ΑΣΚΤ

Last modified: 25/06/2019