Παραμονές της συνθηκολόγησης, 2019, μικτή τεχνική, 87 x 107 εκ

Last modified: 11/01/2020