Η αμηχανία του Ιουλίου, 2017-2018, μικτή τεχνική σε ξύλο, 70 x 61,5 εκ.

Last modified: 11/01/2020