Οι «Στιγμές» του Κωνσταντίνου Βερούτη

Το Chicago Athenaeum: Μuseum of Architecture and Design σε συνεργασία με το European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies παρουσιάζουν την έκθεση του εικαστικού Κωνσταντίνου Βερούτη με τίτλο «Στιγμές». Διάρκεια 14 – 30 Δεκεμβρίου.   
Η ανθρώπινη χρονική περίοδος της ζωής  ενός ανθρώπου αποτελείται από στιγμές. Στιγμές ουδέτερες ή έντονες όπως χαρά, λύπη, χρωματίζοντας και κυματίζοντας τα συναισθήματα των ανθρώπων, που μέσα από αυτές συνθέτουν την κατανόηση της ζωής. Υπάρχουν όμως και οι ασυνείδητες στιγμές  που έρχονται στην επιφάνεια να αποκαλύψουν την οντότητα της ανθρώπινης φύσης. Στη έκθεση αυτή ο καλλιτέχνης θέλει να γνωστοποιήσει  επαναφέροντας  αποκωδικοποιημένες  αυτές τις ασυνείδητες στιγμές. Μέσα από παιχνίδια, αντικείμενα, που όλοι γνωρίζουν, έχουν παίξει, έχουν αγγίξει, γίνονται τα εργαλεία αποκωδικοποίησης και  επαναφέρουν με διαφορετική οπτική την ανθρώπινη φύση. Τα έργα αποδίδονται με διαφορετικές τεχνικές, θέλοντας να δώσουν την ιδιαιτερότητα της κάθε στιγμής. Ένα ταξίδι στο ασυνείδητο κόσμο του μυαλού.

Event Information
Contemporary Space Athens, Μητροπόλεως 74, Πλάκα, Αθήνα
Εγκαίνια: Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: Διάρκεια 14 – 30 Δεκεμβρίου 2018
Ώρες λειτουργίας: Τετάρτη έως Κυριακή 14.00 -21.00.
Πληροφορίες: τηλ. 210 3428511
 

 

Last modified: 11/12/2018