Ο κακτόκερως 2022, λάδι σε καμβά, 45 x 55 εκ

Last modified: 02/05/2023