3 2019, χωρίς τίτλο,τέμπερα σε χαρτί, 42χ29,7εκ

Last modified: 10/10/2019