Αυτοπροσωπογραφία. Αποθεραπευμένος μετά την ισπανική γρίπη. 1919

Αυτοπροσωπογραφία. Αποθεραπευμένος μετά την ισπανική γρίπη. 1919

Last modified: 01/04/2020