Ένα ακόμη μισοτελειώμένο έργο του Klimt. Το πο της Johanna Staude, από το τελευταία έργα του καλλιτέχνη.1918

Ένα ακόμη μισοτελειώμένο έργο του Klimt. Το πο της Johanna Staude, από το τελευταία έργα του καλλιτέχνη.1918

Last modified: 01/04/2020