ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Γεννήθηκε στη Λεμεσσό της Κύπρου το 1988.
Σπουδές:  Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (2007-2012). Παρακολούθησε σεμινάρια χαρακτικής, για μικτές τεχνικές το 2010.
Δίδαξε στο κέντρο παραγωγικότητας της Κύπρου, στην προπαρασκευαστική μαθητεία, το 2013. ‘Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις.

 

Last modified: 16/08/2013