Μαρία Αναγνώστου, Όσα Δε Μπορείς να Δεις, 2021 – 2022, ακρυλικό σε χαρτί, 150 x 160 εκ

Last modified: 12/01/2023