Γωγώ Βώσου, Γυμνό, 2021, γραφίτης και κάρβουνο σε χαρτί και ριζόχαρτο, 70 x 50 εκ

Last modified: 12/01/2023