ΜΠΑΤΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Γεννήθηκε το 1970 στη Θεσσαλονίκη.

Σπουδές:  Στατιστική στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς (1989-1991). Φοίτησε με υποτροφία στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1991-1996), στα εργαστήρια των Δημήτρη  Κοντού και Βαγγέλη Δημητρέα.

Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις (Θεσσαλονίκη-Πόλη-Πολιτισμός, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης 1992, Φωτογραφία και Αρχιτεκτονική, Φωτογραφική Συγκυρία 1995, Εικαστική Διάσταση, Θεσσαλονίκη ’97-Πολιτιστική Πρωτεύουσα, κ.ά.).

 

Last modified: 20/05/2012