© Μουσείο Ακρόπολης. Φωτογραφία Γιώργος Βιτσαρόπουλος

© Μουσείο Ακρόπολης. Φωτογραφία Γιώργος Βιτσαρόπουλος

Last modified: 15/11/2021