Αγελάδα καφέ και άσπρη στο λιβάδι, 1904-05

Last modified: 24/10/2019