Σύνθεση με πλέγμα 8, 1919

Last modified: 24/10/2019