14 Σύνθεση 6, 1914 – Με αυτό αρχίζει η έκθεση δίπλα στη νεκρή φύση του 1891,

Last modified: 24/10/2019