Πορτρέτο κοριτσιού με κόκκινο, 1908 α

Last modified: 24/10/2019