Σύνθεση ΙΙΙΙΙ, 60×80 cm

Σύνθεση ΙΙΙΙΙ, 60x80 cm

Last modified: 12/04/2023