Ο μιχάλης μαδένης με τη Γενική Διευθύντρια της γκαλερί Ευριπίδης, Ελευθερία Γκούφα

Last modified: 07/10/2019