Αναφορά στο έργο του Balthus «Η γάτα στον καθρέφτη»

Last modified: 07/10/2022