ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ XXI,130x100cm, oil on canvas, 2022

ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ XXI,130x100cm, oil on canvas, 2022

Last modified: 03/03/2023