ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ, XVI, oil on canvas, 80x80cm, 2022

ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ, XVI, oil on canvas, 80x80cm, 2022

Last modified: 03/03/2023