ΜΕΝΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα

Σπουδές: 2000 Πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, άδεια διδασκαλίας της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 2001-2002 Παρακολούθηση του θεωρητικού και εργαστηριακού κατ’ επιλογήν μαθήματος της Διδακτικής της Τέχνης. 2001-2002 Παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων των Παιδαγωγικών και της Ψυχολογίας. 2001-2002 Παρακολούθηση του θεωρητικού και εργαστηριακού κατ’ επιλογήν μαθήματος της Φωτογραφίας.2001-2002 Παρακολούθηση του θεωρητικού και εργαστηριακού κατ’ επιλογήν μαθήματος του Ψηφιδωτού. 1996-2002 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών, Ζωγραφική, εργαστήριο του Καθηγητή Δημοσθένη Κοκκινίδη και στη συνέχεια καθηγητή Γιάννη Βαλαβανίδη

Ατομικές εκθέσεις
 2003 Γκαλερί ATHENS ART SPACE, «Εγώ, το παιδί», Ζωγραφική, Αθήνα

2001 Δ’ Εργαστήριο Ζωγραφικής στο κτίριο της ΑΣΚΤ Αθηνών, «Το παιδί, εγώ», Αθήνα

 

Ομαδικές εκθέσεις
2004 Γκαλερί ART TOWER, Bazaar με έργα τέχνης μικρού μεγέθους, Αθήνα

2004 Γκαλερί APOTHIKI ART, Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, Πάρος

2003-2004 Γκαλερί ATHENS ART SPACE, «Η Γυναίκα το 2004», Αθήνα

2002 Εργοστάσιο της ΑΣΚΤ Αθηνών, «Δύο χιλιάδες δύο», Φωτογραφία

 

 

 

Last modified: 20/05/2012