ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Σπουδές: Ζωγραφική στην Byam Shaw School of Art (1975-1979) στο Λονδίνο.

Ατομικές εκθέσεις
Ζυγός, Λευκωσία 1979, 1982,

Αντηνώρ 1988,

Γκαλερί 3 1990

Titanium 1998

 

 

Last modified: 20/05/2012