ΜΑΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός και Εικαστικός, θέτει στο επίκεντρο του έργου της τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το βιωμένο περιβάλλον. Με έρευνα και εφαρμογές στο πεδίο των νέων τεχνολογιών, η εικαστικός μαζί με την ομάδα της, επανατοποθετείται απέναντι στο κοσμικό γεγονός και την εξέλιξη. Το εικαστικό και αρχιτεκτονικό της έργο έχει βραβευτεί τρεις φορές σε Πανελλήνιο επίπεδο. Website: https://www.dimitramarini.com

Last modified: 13/09/2019