Μαρία Κτιστοπούλου, Καταναλωτισμός, mixed media 200X150, 1989

Last modified: 19/06/2023