Μαρία Κτιστοπούλου, κεράσια, 2005, λάδι σε ξύλο, 25Χ40 εκ

Last modified: 19/06/2023