Απογευματινό Χωριό, 63X65cm, Μεικτή Τεχνική @ZoumboulakisGalleries

Last modified: 26/02/2024