Μάρω Φασουλή, Χωρίς τίτλο, 2020, 228 x 294 εκ. πανί, υφαν…λ, νήμα, καλάμι

Last modified: 16/09/2020