Τάσος Μαντζαβίνος, Ελευθερία η Θάνατος, λάδι σε καμβά

Last modified: 29/03/2021