Κωνσταντινος Παπαμιχαλοπουλος Προσωπογραφία Δημητρίου Υψηλάντη

Last modified: 29/03/2021