Λυκαυγές, 2016 – Φορητή τοιχογραφία, εκ. 70 x 70 cm

Last modified: 28/02/2023