ΛΙΑΝΟΣΤΑΘΗ ΜΑΡΘΑ

 Σπουδές:  Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών.
Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής και εγκαταστάσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι καθηγήτρια εικαστικών και παράλληλα εργάζεται ως σκηνογράφος, storyboard artist και animator.

Last modified: 11/12/2012