Ναόκι Χόντζο, «Τα διοικητικά διαμερίσματα του Τόκιο: Σιντζούκου, Μινάτο, Νακάνο, Σεταγκάγια, Τσούο και Κότο», εκτύπωση με ψεκασμό μελάνης, 2009 / 2008 / 2009 / 2008 / 2010 / 2008

Last modified: 30/07/2020