ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ

Γεννήθηκε στη Χαιρώνεια το 1968.
Σπουδές: Έκανε ελεύθερες σπουδές και μελέτησε τους μεγάλους δασκάλους κλασσικούς και μοντέρνους.
Είναι μέλος του Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε.

Ατομικές Εκθέσεις

2002: Γκαλερί Πρίσμα, Λιβαδειά

2006: Γκαλερί της Έρσης, Αθήνα

2008: Γκαλερί της Έρσης, Αθήνα
Ομαδικές Εκθέσεις
1988: Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα
1999: Θολωτό Μουσείο Κρύας, Δ. Λεβαδέων
2002: Γκαλερί Raryti, Μύκονος
2003: Γκαλερί Πρίσμα, Λιβαδειά
2003: Γκαλερί Art Spece, Σαντορίνη
2004: Γκαλερί Art Spece, Σαντορίνη
2004: Δημοτικό Θέατρο, Λαμία
2005: Πολιτιστικό Κέντρο (Μελίνα) Δ. Αθηναίων
2005: Γκαλερί Art Spece, Σαντορίνη
2005: Γκαλερί της Έρσης, Αθήνα
2005: Κέντρο Τεχνών-Πολιτισμικού Οργανισμού, Δ. Αθηναίων

Last modified: 12/05/2012