Ο Μιχαηλ Άγγελος δημιουργούσε την Καπέλα Σιξτίνα επί 4 χρόνια.

Last modified: 06/04/2021