Νικόλαος Γύζης, το Τάμα, 1874

Last modified: 19/11/2021