ΚΑΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής κοντά στον Πάνο Σαραφιανό και εργάστηκε ως συντηρητής στο Βυζαντινό Μουσείο.  Είναι μέλος του ΕΕΤΕ.

Ατομικές εκθέσεις                                                                                                                                                                              

Άστορ 1970, 1977,

Διαμαρτυρία 1972,

Χρυσόθεμις 1979, 1983,
Κρεωνίδης 1980, Αέναον 1990, 1991

Last modified: 11/05/2012