ΚΑΣΣΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ

Γεννήθηκε στην Αθήνα και ασχολήθηκε με την φωτογραφία στη Ρώμη. Παρουσίααε τρεις ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Αθήνα, στο Παρίσι (Art en Capital) και στο Λονδίνο (Parallax art fair).

Last modified: 19/09/2018