ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.
Σπουδές: Συντήρηση Αρχαιοτήτων στο Τ.Ε.Ι Αθήνας. Το 2001 έκανε την πρακτική του άσκηση στο τμήμα μικροφωτογράφισης, συντήρησης βιβλιακού αρχειακού υλικού στην βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων. Στην πτυχιακή του εργασία ασχολήθηκε με τα προβλήματα συντήρησης της ξύλινης υποδομής και ξύλινης επένδυσης ωρολογίων τύπου εκκρεμούς.
Από το 2002 μέχρι σήμερα ασχολειται με την συντήρηση Βυζαντινών ναών, τοιχογραφιών και οροφογραφιών νεοκλασικών κτηρίων καθώς και με την συντήρηση και φιλοτέχνηση φορητών εικόνων. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια μελετά την ζωγραφική και τα υλικά κατασκευής των πορτρέτων του Φαγιούμ. Έχει παρουσιάσει δουλειά του σε ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής και αγιογραφίας.

http://www.wix.com/ch_karameros/painting

 

KARAMEROS CHRISTOS

Christos Karameros was born in Athens in 1973. He studied Conservation of Antiquities and Works of Art at the Technological Educational Institute (T.E.I) of Athens. In 2001 he completed his practical training in the conservation of books and archives at the department of micro-photography in the Greek Parliament. For his diploma thesis he worked on the problematic of the conservation of the wooden structure and details of pending clocks. Since 2002 he has been working on the conservation of Byzantine Temples, wall-painting and painted ceilings of neoclassic mansions, as well as the conservation and manufacturing of icons. Moreover, the past few years he has been studying the painting methodology and the construction materials of Fayum portraits. He has presented his work in group exhibitions of painting and painting of icons.

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last modified: 15/03/2013