ΚΑΜΧΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΜΧΗΣΓεννήθηκε στην Αθήνα το 1946.
Το 1965 αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών. Σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Θωµαΐδειον Βραβείο (1965 – 1970). Επίσης στο Λονδίνο (1970 – 1972) στο Τµήµα Σχεδιασµού της Αρχιτεκτονικής Ένωσης όπου και δίδαξε (1972 – 1975).
Το 1977 του απονεµήθηκε ο τίτλος του ∆ιδάκτορα της Φιλοσοφίας (PhD) από τη Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών του Λονδίνου (LSE).
Το 1978, µε υποτροφία Fulbright ήταν µεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA).
Το βιβλίο του «Planning Theory and Philosophy» (Θεωρία του Σχεδιασµού και Φιλοσοφία) εκδόθηκε το 1979 στο Λονδίνο από τον Οίκο Tavistock. Από το 1978 έως το 1984 εργάστηκε στην Αθήνα: συντονιστής του Εθνικού Προγράµµατος Ακτών στο Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας (1979 – 1982) και σύµβουλος του Υφυπουργού Εξωτερικών αρµόδιου για θέµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (πρόεδρος της οµάδας εργασίας του Συµβουλίου Υπουργών για το Ελληνικό Μνηµόνιο 1983 – 1984).❙ Από το 1985 µέχρι το 2011 ήταν στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπηρέτησε ως: Υποδιευθυντής και ∆ιευθυντής του γραφείου του Επιτρόπου Γ. Βάρφη, αρµόδιου για τον συντονισµό των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων (Επιτροπή Ντελόρ 1985 – 1988), Προϊστάµενος Μονάδας στην Γενική ∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (1989 – 1996), Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (1997 – 2001). European Union Fellow στο Πανεπιστήµιο George Mason στην Ουάσιγκτον DC (2002 – 2003). ∆ίδαξε για την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική και το περιβάλλον.
Συµµετείχε στα βιβλία: Keiner (ed.) “The Future of Sustainability”, 2006 και Green-Cowles and Dinan D. (eds), “Developments in the European Union”, 2004. ❙ ∆ίδαξε σε µεταπτυχιακά προγράµµατα στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο και στο ΕΜΠ. Το βιβλίο του «Η Ενοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου» εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2007. Μετά τη σύνταξη του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διετέλεσε πρόεδρος της Μονάδας ∆ιαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραµµάτων ΜΟ∆ ΑΕ (2011 – 2015).

Ζωγραφική, ατοµικές εκθέσεις
2021 Γκαλερί genesis, «Frustration / Ματαίωση»
2017 Ελληνοαµερικανική Ένωση, «Εική και ως έτυχε»
2004 Γκαλερί 24, «Οι αόρατες πόλεις»
2001 Γκαλερί 3

Last modified: 26/10/2021