ΚΑΛΛΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Γεννήθηκε το 1980

Σπουδές: 2003 Ακαδημία Καλών Τεχνών Φλωρεντίας,

Ομαδικές εκθέσεις   

2002  Έκθεση Χαρακτικής των Φοιτητών τέταρτου έτους της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Φλωρεντίας

2001 Έκθεση Ζωγραφικής του τρίτου έτους της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Φλωρεντίας

 

Last modified: 11/05/2012