9 Στο εξώφυλλο του Rockwell του 1926 (που φαίνεται παρακάτω), ο Άγιος Βασίλης συμβουλεύεται μια

Last modified: 30/12/2021