Χρήστος Καπράλος (1909-1993), CHARIOTEER, bronze (26x21x12cm), 1961,

Last modified: 24/09/2020