Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989), Ναύτης 1 oil pastel (50×32,5cm) 1983

Last modified: 24/09/2020