Θέλουν να επιβληθούν στο πνεύμα και το σώμα μας! Περιττοί οι δάσκαλοι καλλιτεχνικών…

Ήρα Παπαποστόλου
Κριτικός και Ιστορικός τέχνης

Φέτος πολλοί εκπαιδευτικοί δεν αποσπάστηκαν. Οι δάσκαλοι καλλιτεχνικών θεωρούνται τουλάχιστον περιττοί και το μάθημά τους θα κάνουν οι υπόλοιποι δάσκαλοι. Οι σπουδές στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών φαίνεται πλέον ότι δεν μετράνε ως σπουδές και το μάθημα των καλλιτεχνικών θα μπορούν να το κάνουν απ’ ότι φαίνεται ακόμα και οι γυμναστές. Αν υπάρξουν βέβαια γυμναστές σε λίγο καιρό, μιας και το μάθημα της γυμναστικής μπορεί να το κάνει προφανώς και ο οποιοσδήποτε άλλος δάσκαλος. Συνεπώς και αυτός που έχει σπουδάσει αρχαιολογία ή αρχιτεκτονική, επειδή είχε σαν μάθημα ιστορία τέχνης για ένα εξάμηνο, θα μπορεί να διδάσκει και ιστορία τέχνης. Σωστά;

Λεπτομέρεια από το έργο «Νύχτα πάνω από τη Γερμανία» του Horst Strempel

Οι υπερασπιστές της τέχνης πρέπει να εξαφανιστούν οπότε ο τρόπος ελέγχου και ρύθμισης των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλάζει έχοντας για σημαία τη νεοφιλελεύθερη και νεοσυντηρητική εκπαιδευτική πολιτική και βέβαια με αριστερό παραμύθι. Μειώνεται το κόστος της εκπαίδευσης και ενισχύεται η ικανότητα του κράτους να ελέγχει το αποτέλεσμά της. «Ποιος θα αμφισβητήσει τον προβαλλόμενο εκπαιδευτικό μονόδρομο της αγοράς;», σκέφτονται. Και χρησιμοποιούν τον ανταγωνισμό της συναδελφικότητας για όπλο τους. Είναι γνωστό εξάλλου ότι πολλοί δάσκαλοι δεν εκτιμούν τους συναδέλφους τους δασκάλους καλλιτεχνικών. Όσο για τους περισσότερους γονείς, η ώρα των καλλιτεχνικών είναι «η ώρα του παιδιού». Ας ξυπνήσουμε! Θέλουν να επιβάλλουν συστημικές πιέσεις σε κάθε φορέα που εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θέλουν να αποδεχτούμε οποιαδήποτε επίσημη εκπαιδευτική πολιτική καταπίνοντας αμάσητο το παραμύθι της ελεύθερης αγοράς. Θέλουν να επιβληθούν στο πνεύμα και το σώμα μας. Αυτό δεν είναι πόλεμος;

 

 

 

Last modified: 15/09/2017