4 Δύσκολοι καιροί του Sir Hubert von Herkomer (1885)

Last modified: 18/10/2022